Exposicions

Obra de Rodolfo Candelaria

Visita guiada a la Fundació Cuixart

Visites a la Fundació Josep Pla

Cork in Progress

Josep Pla al Tabarín

Paisatges humans segons Candelaria

La joia del museu

Professors de solitud

Exposició d'un artista local Ànima

Visites guiades al fons d'escultura

Pintura a l'oli