Sala d'actes del TeMePé

Aquesta sala es troba en el segon pis del TMP i té una capacitat aproximada de 70 persones. S'hi realitzen presentacions de llibres, conferències, xerrades, i diverses activitats culturals.

Per fer ús de la sala, les entitats inscrites al Registre Municipal, hauran de consultar disponibilitat a l'Àrea de Cultura i tot seguit presentar la corresponent instància. Les activitats organitzades per entitats amb ànim de lucre, abonaran les quantitats determinades a les ordenances vigents.

Telèfon: 972 611172

Correu electrònic: cultura@palafrugell.cat

Com arribar-hi?

Altres equipaments culturals