Equip humà

 

TÈCNIC DE L'ÀREA DE CULTURA I CAP DE L'ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES

Gerard Prohias

PRODUCTOR EXECUTIU

Agustí Fernández

ADMINISTRATIUS DE DINAMITZACIÓ CULTURAL

Mònica Recio i Francesc Bujer

AUXILIARS ADMINISTRATIUS DE DINAMITZACIÓ CULTURAL

Maria Garcia, Clara de la Iglesia i Jesús Jiménez

RESPONSABLE MANTENIMENT TEATRE MUNICIPAL

Joan Bonet