FESTA D'HOMENATGE A LA VELLESA

La Festa d'Homenatge a la Vellesa és una trobada que se celebra cada any a la vila de Palafrugell des del 1992. Amb ella es vol retre un homenatge a tots aquells veïns i veïnes que compleixen els 80 anys d'edat. La festa l'organitza l'Ajuntament de Palafrugell i el Consell de la Gent Gran del municipi.

La celebració te lloc entre el mes d'abril i juny (amb inscripció prèvia dels interessats/des) i comença al migdia amb un acte institucional al Teatre Municipal, en el decurs del qual els homenatjats que mostren el seu interès en participar-hi reben com a record una medalla commemorativa. Després d'això, l'acte es complementa amb una actuació musical i un seguit d'actes variats i amens, amb els quals volem palesar el respecte i l'admiració que mereixen les nostres persones grans. Finalment, es programa un dinar de germanor ofert a les homenatjades i els homenatjats, i als seus acompanyants.

L'actual situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 desaconsella la seva celebració.