FESTA D'HOMENATGE A LA VELLESA

La Festa d'Homenatge a la Vellesa és una trobada que se celebra cada any a la vila de Palafrugell des del 1992. Amb ella es vol retre un homenatge a tots aquells veïns i veïnes que compleixen els 80 anys d'edat. La festa l'organitza l'Ajuntament de Palafrugell i el Consell de la Gent Gran del municipi.

La celebració te lloc habitualment entre el mes d'abril i juny (amb inscripció prèvia dels interessats/des) i comença al migdia amb un acte institucional, en el decurs del qual reben com a record una medalla commemorativa. Després d'això, l'acte es complementa amb una actuació musical i un seguit d'actes variats i amens, amb els quals volem palesar el respecte i l'admiració que mereixen les nostres persones grans. Finalment, es programa un dinar de germanor per a les persones homenatjades, i als seus acompanyants.

Durant el 2022 es celebren les festes que no s'han pogut organitzar a causa de la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, el 29 de maig va tenir lloc la celebració de la XXVIII edició i el 12 de juny, la XXIX. Està previst celebrar l'edició corresponent als nascuts durant l'any 1942, és a dir, la XXX edició, el proper 16 d'octubre de 2022.