Presentacions  

2021
Presentació de llibre. Les primeres havaneres a Catalunya
Anna Costal - Joaquim Rabaseda - Joan Gay
ds. 09.12.23 | 12:00 h
Presentacions Lectura