La Galeria

La Galeria és una sala d'exposicions que es gestiona directament des de l'Àrea de Cultura, a banda de la sala del TMP i La Bòbila. Es tracta d'un espai de 175 m2 annexa del Museu d'Escultura Contemporània Can Mario. L'espai fou cedit per la Fundació Vila Casas, propietària del museu, per a dedicar-lo i obrir-lo a Palafrugell. Fundació i Ajuntament varen arribar a un acord, en forma de conveni, en virtut del qual la institució municipal té cura de l'espai i garanteix el seu funcionament com a centre de reflexió, promoció i difusió de les arts.

La vida cultural de Palafrugell es va veure enriquida amb la incorporació al catàleg d'ofertes artístiques del municipi d'aquest espai. La Galeria fou pensada en un principi com una finestra oberta a les arts visuals i es va inaugurar l'abril de 2007, amb la mostra En lugar de nada... de l'artista Mar Arza. Des de llavors hem gaudit de l'espai amb obres del col·lectiu Gresol, fotografies de Tom Sharpe, Pierre Pédelmas, Jordi Cané i Lluís Maimí entre d'altres, i pintures de Tano Pisano i Jordi Sàbat, entre d'altres.

Correu electrònic: cultura@palafrugell.cat

Telèfon: 972 611172

Altres equipaments culturals