Formació  

Curs de Mindfulness per a la Salut.
A càrrec de Dolors Casado.
Del 13.04.22 al 08.06.22 | 16:30 h
Formació
Josep Pla, escriptor de contes
Vicenç Pagès Jordà
Del 26.05.22 al 04.06.22 | 17:30 h
Fundació Josep Pla
Formació
Geografies íntimes.
De Josep Pla.
Del 11.01.22 al 14.06.22 | 18:00 h
Formació