Església de Calella

L'església de Sant Pere de Calella de Palafrugell, situada a la plaça de l'església, és un edifici de tipologia senzilla, d'una nau amb capelles laterals, absis poligonal i coberta de teula a dues vessants. La volta és apuntada, i els arcs formers són també del mateix tipus. Té cor als peus. Tot l'interior es troba emblanquinat. A l'absis hi ha pintures murals del pintor Raimon Roca: a la volta, Crist triomfant, amb àngels i sants; en els murs la pesca miraculosa i la donació de les claus a Pere, ambdues en el paisatge de la costa de Calella. La porta d'accés és d'arc apuntat, amb timpà que conté una fornícula.

A la part superior hi ha un òcul i a la dreta una torre de base quadrada i obertures d'arc de mig punt, amb coberta de pavelló. A la banda esquerra s'eleva un petit campanar de paret d'un sol arc de mig punt. Les capelles laterals, tres per banda, presenten cobertes de teula a dues vessants perpendiculars a nau. A la banda esquerra hi ha, a més, el baptisteri.

A les capelles laterals pròximes a l'entrada hi ha dues grans teles, a l'oli, acadèmiques: sant Jaume, com a pelegrí, i sant Jordi vencedor del drac amb el fons de Montserrat. Aquests dos olis els pintà Antoni Utrillo l'any 1944.

Com arribar-hi?

Altres equipaments culturals